സ്‌കോൾ കേരള - ഡി സി എ പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി       DCA Revaluation Notification       അലൂമിനിയം ലാഡർ വാങ്ങുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു       സ്‌കോൾ കേരള - ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ളിക്കേഷൻ കോഴ്സ്‌ (ഡി സി എ ) പ്രവേശന തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു - പിഴ ഇല്ലാതെ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയും 60 രൂപ പിഴയോടെ ഒക്‌ടോബർ 16 വരെയും ഫീസ് അടച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം     Limited Tender                         NIOS മുഖേന സെക്കണ്ടറി തലത്തിൽ നിർദിഷ്ട യോഗ്യത നേടിയവർ സ്‌കോൾ കേരള - പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ഇക്യുവലെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല       TC നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അറിയിപ്പ്                          

   0471-2342-950/ 369/ 271

SCOLE- Kerala (State Council for Open and Lifelong Education - Kerala) was established by a Government Order (G.O.(Ms)No. 206/2015/G.Edn dated 30-07-2015) as a reorganized form of Kerala State Open School which was established in 1999. The central office of SCOLE Kerala is situated in Vidya Bhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram. Under the Chairmanship of the Hon. Minister for Education of Kerala, Dr.K. Mohanakumar and Dr.K.M. Khaleel were appointed as Vice- Chairman and Executive Director respectively. It has General Council, Executive Council and Academic Council for decision making.

IMPORTANT DATES

SCOLE Kerala invites online registration for higher secondary plus one open regular and private registration.

01 June, 2019
Commencement of Registration

27 July, 2019
Last date of Applications without fine

30 September, 2019
Last date with a fine of Rs. 60/-

DOWNLOADS

> DCA Re-registration Notification 2019

> DCA Re-registration Instructions

> DCA Notification 2019

> DCA Instructions

> DCA Instruction To Study Centre Principal

> Iyr Impr/Suppl. Examination -July 2019-Notification

> 2019-21 Registration Notification

> Prospectus 2019

> Second Year Admission/Re-Admission Guidelines

> DCA Expenditure Statement - Theory

> DCA Expenditure Statement - Practical

> List of Chief Superintendent DCA Exam Fourth Batch

> DCA Exam Instructions To Principal

> DCA Exam Pre-receipt

> DCA Exam Practical Mark Sheet

> TA Form

> DCA Fourth Batch Exam General Instructions

> DCA Fourth Batch Exam Letter to Principal

> DCA Fourth Batch Exam Notification 2019

> DCA Fourth Batch Exam Application Form

> Orientation Remuneration Details 2017-19 Second Year

> Orientation Remuneration Details 2018-20 First Year

> Orientation Remuneration Details - SNV Sanskrit HSS

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2017-19 First and Second Year

> Principal - Open Regular - Pre receipt Regarding

> Open Regular - Computer Lab Fees - Receipt

> Honorarium to Principal,Office Attendant & Sweeper - Receipt

> Private 2017-19 Batch Students List

> Orientation Instructions and Forms 2018-20 Batch

> പ്രളയ കെടുതിയിൽ സ്‌കോൾ കേരള അനുവദിച്ച അസൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം

> Orientation Instructions and Forms

> NIOS Order

> DCA Revaluation Form

> DCA Re-Admission Instructions

> DCA Re-Admission Application Form

> Instructions for issuing new DCA study Centres

> Application form for new DCA study Centre

> Application For Condonation Of Shortage of Attendance

> Lab Fees Receipt - Utilization Certificate Form

> DCA Duplicate Certificate-Mark list Instructions

> Affidavit for DCA Duplicate Certificate-Mark list

> Application Form - DCA Duplicate Certificate

> Application Form - DCA Duplicate Mark list

> PCP Forms

> DCA Approved - G.O

VIEW ALL

Copyright © 2019 SCOLE Kerala. All Rights Reserved.

State Office


SCOLE Kerala
Vidya Bhavan, Poojappura
Thiruvanthapuram- 695012
Kerala

Regional Office

SCOLE Kerala
Civil Station Compound
Uphill
Malappuram - 676505
Kerala